Skip to main content

Regeling Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)

Via de regeling Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) krijgt een burgemeester informatie over de aanstaande terugkeer van bepaalde categorieën (ex-)gedetineerden, met vermelding van het gepleegde delict. Het gaat zowel om definitieve terugkeer als om verlof. Naar aanleiding van deze informatie wordt beoordeeld of er als gevolg van de terugkeer maatschappelijke onrust kan ontstaan. De burgemeester beslist of er maatregelen worden genomen en zo ja, welke. Op deze manier worden niet alleen de belangen van de samenleving en het slachtoffer beschermd, maar ook die van de (ex-)gedetineerde.

Deze regeling is in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis en de Zeeuwse gemeenten beschreven en eind 2018 geformaliseerd.