Skip to main content

Onze gemeentelijke opdrachten

Naast de kerntaken heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland van de Zeeuwse gemeenten de volgende opdrachten gekregen:

  • De Zeeuwse gemeenten hebben tevens de uitvoering van het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland ondergebracht.
  • Uitvoeren van de coördinatie van de Ketenveldnorm is een “Levensloopaanpak” om de aansluiting in de zorg voor forensische patiënten naar de reguliere zorg te verbeteren. De monitoring op het trajectplan wordt gedaan door de integrale procescoördinator van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
  • Uitvoeren van de coördinatie van re-integratie (ex-)gedetineerden zodat we een goed overzicht krijgen van alle Zeeuwse gedetineerden, we een betere inschatting kunnen maken of hulp gewenst is wanneer een gedetineerde vrijkomt en we kunnen bepalen welke partner hiervoor het meest geschikt is.
  • Uitvoeren van zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel is er om ervoor te zorgen dat slachtoffers van mensenhandel adequate (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen. Dit betekent het coördineren van het proces en het monitoren van het hulpverleningstraject. De positie van het slachtoffer staat hierin centraal.