Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland coördineert complexe casussen

op het gebied van straf, zorg en bestuur. Als onafhankelijke organisatie brengen we verschillende partijen bij elkaar op neutraal terrein, leggen we verbindingen, maken we afspraken en houden we de regie. Zo zorgen we ervoor dat we zaken snel en adequaat kunnen oppakken. Tegelijkertijd voorkomen we dat organisaties langs elkaar heen werken en niet op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid. Op deze manier bestrijden we ernstige overlast en criminaliteit, verbeteren we persoonlijke situaties en zorgen we er samen voor dat Zeeland veiliger wordt.

Meer informatie