Skip to main content

Re-integratie (ex-)gedetineerden

Naast de kerntaken heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland van de gemeenten als opdracht gekregen de taak op zich te nemen om de re-integratie van (ex-)gedetineerden te coördineren: het begeleiden van (ex-)gedetineerden bij de terugkeer naar hun oude of naar een nieuwe gemeente.

Om dit optimaal te kunnen uitvoeren, hebben we al in een vroeg stadium overleg met onze ketenpartners. Zo krijgen we een goed overzicht van alle Zeeuwse gedetineerden, kunnen we een betere inschatting maken of hulp gewenst is wanneer een gedetineerde vrijkomt en kunnen we bepalen welke partner hiervoor het meest geschikt is. Een goed registratiesysteem voor structurele monitoring bij verschillende instanties is dan ook noodzakelijk. Zo zorgen we ervoor dat mensen niet uit beeld verdwijnen en verkleinen we de kans op overlast.

Daarnaast signaleren we dat hoewel het aantal casussen minder wordt, de complexiteit toeneemt. Hierdoor is er een intensievere begeleiding nodig om de juiste zorg te leveren. Met een goede, intensieve re-integratie kunnen we snel inspringen wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen en zo voorkomen we ernstige gevolgen. Dit doen we in de vorm van ambulante begeleiding.

Medewerker team re-integratie (ex-)gedetineerden:

“Als medewerker binnen het team re-integratie (ex-)gedetineerden draag ik mijn steentje bij aan het voorkomen van herhalingscriminaliteit van ex-gedetineerden door het bieden van ondersteuning op basisvoorwaarden, zodat men een stabiele basis heeft om een delictvrije toekomst op te bouwen. Dit doe ik door samen te werken met betrokken ketenpartners. Het voelt goed om ondersteuning te mogen bieden aan de (ex-)gedetineerden. Ik ga graag praktisch aan de slag met hun hulpvragen, zodat ik ze de ondersteuning bied om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen met de juiste (netwerk)partners om hen heen. Op die manier hoop ik ze een duwtje in de goede richting te geven en een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van recidive en maatschappelijke overlast”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team re-integratie (ex-)gedetineerden bij het Zorg- en Veiligheidshuis via 0118 420410 of een mail sturen aan ex-gedetineerden@nazorgzeeland.nl.