Skip to main content

Er is een melding over mij gedaan

Er is een zorgmelding gedaan over uw situatie.

Zorgmelding volwassenen

Er is over u een melding gedaan bij het meldpunt. Het kan zijn dat de politie een melding heeft gedaan of iemand uit uw omgeving. Wij hebben de beschreven situatie in de melding beoordeeld en in overleg met de GGD, gemeente en politie nagedacht over een vervolg. In de brief die u hebt ontvangen staat wat het vervolg is. 

Het kan zijn dat we de zorgen hebben overgedragen aan de gemeente of aan iemand die hulp verleent. Als dit het geval is, neemt diegene met u contact op. 

Het kan ook zijn dat we hebben besloten om niets te doen. In dat geval sluiten we de melding af.

Zorgmelding jeugdige

Er is over jou / uw kind een melding gedaan bij het meldpunt. Het kan zijn dat de politie dit heeft gedaan of iemand uit jouw/uw omgeving. Wij hebben de melding samen met de gemeente, politie en Veilig Thuis beoordeeld en nagedacht over een vervolg. Veilig Thuis sluit aan vanuit haar expertise. Zij delen geen inhoudelijke informatie met ons.

In de brief die u hebt ontvangen staat wat het vervolg is. 

Het kan zijn dat we de zorgen overdragen aan de gemeente of iemand die hulp verleent. Als dit het geval is, neemt diegene contact met u op. 

Er is een melding Wvggz gedaan 

Iemand uit uw omgeving heeft een melding wet verplichte ggz bij ons gedaan. Dat betekent dat ons is gevraagd om te onderzoeken of verplichte zorg vanuit de ggz nodig is. 

In de brief en de folder die u heeft ontvangen leest u wat het vervolg is op deze melding. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op dwangindezorg.nl

Hoe gaan we om met uw gegevens

We behandelen uw gegevens zorgvuldig en volgens  de wet- en regelgeving  die van toepassing is. Hier vindt u meer informatie.

Uw gegevens worden één jaar bewaard. Daarna worden al uw gegevens vernietigd.