Skip to main content

Onze partners

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland is een netwerkorganisatie die nauw samenwerkt met de Zeeuwse gemeenten en met Zeeuwse instanties op het gebied van justitie, zorg, welzijn, wetenschap en onderwijs.

De volgende partners hebben een werkplek in het Zorg- en Veiligheidshuis:

 • Openbaar Ministerie Zeeland – West-Brabant
 • Politie Zeeland – West-Brabant
 • Veilig Thuis
 • GGD Zeeland
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Stichting Mozaïk – Pameijer
 • Leger des Heils
 • DOOR, onderdeel van Stichting Tragel
 • CZW Bureau
 • Humanitas Homerun

De deelnemende gemeenten zijn:

 • Gemeente Vlissingen
 • Gemeente Middelburg
 • Gemeente Veere
 • Gemeente Sluis
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Hulst
 • Gemeente Goes
 • Gemeente Noord-Beveland
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Reimerswaal
 • Gemeente Kapelle
 • Gemeente Borsele
 • Gemeente Tholen (Wvggz)

Met onderstaande partners wordt samengewerkt:

 • Openbaar Ministerie, arrondissement Zeeland-West-Brabant
 • Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, district Zeeland
 • Maatschappelijk Werk Walcheren
 • Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Oosterschelderegio
 • GGD Zeeland
 • Veilig Thuis Zeeland
 • GGZ Emergis
 • Jeugdbescherming west Zeeland
 • Reclassering Nederland
 • De Raad voor de Kinderbescherming
 • Penitentiaire Inrichting Middelburg
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Zuidwest Nederland
 • Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
 • Mozaik/Pameijer
 • Hulst voor Elkaar
 • Aan-Z
 • Orionis Walcheren
 • Stichting Tragel
 • Stichting Halt
 • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
 • Stichting Zeeuwse Zorgschakels
 • Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie
 • CZW Bureau
 • Gors
 • ’s Heeren Loo
 • Zuidwester
 • Philadelphia