Skip to main content

Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD maatregel)

De Inrichting Stelselmatige Daders maatregel (ISD maatregel) is een maatregel voor meerderjarige stelselmatige daders. Dit zijn daders die door het plegen van verschillende delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken. Met de maatregel kan de wetgever daders plaatsen in een specifieke inrichting voor een periode van maximaal twee jaar. Het doel is ernstige criminaliteit en overlast terugdringen en het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen, doorbreken. De coördinator heeft zicht op en volgt al deze ISD-trajecten. Indien een ISD-traject zo complex is, wordt deze aangemeld bij de integrale procescoördinatie van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.