Skip to main content

Familie- en patiëntvertrouwenspersoon

Bent u familielid van iemand die verplichte zorg ontvangt of gaat ontvangen? Of bent u zelf patiënt in de GGZ? Dan kunt u ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon biedt informatie, advies en ondersteuning aan naasten van een patiënt in de verplichte GGZ. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op www.lsfvp.nl.

Bent u een familielid of naaste van een GGZ-patiënt die vrijwillige zorg ontvangt? Kijk dan voor hulp en ondersteuning eens op de website van Naasten in Kracht: www.naasteninkracht.nl.

Patiëntvertrouwenspersoon

Als u opgenomen bent in een instelling of vanuit huis verplichte zorg krijgt, kunt u vragen of klachten hebben over uw behandeling. In dat geval kunt u de ondersteuning vragen van een patiëntvertrouwenspersoon. Meer informatie over patiëntvertrouwenspersonen vindt u op www.pvp.nl.