Skip to main content

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland

Wie zijn we?

Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is onderdeel van Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Het meldpunt werkt in opdracht van de Zeeuwse gemeenten.

Wat doen we?

Advies

We geven advies over de mogelijkheden die u heeft  in situaties van zorgwekkend gedrag. Inwoners, maar ook zorgprofessionals kunnen bij ons terecht. Wij zijn tijdens kantoortijden te bereiken via 0118-420411 of via het gratis nummer 0800-1205.

Zorgmelding

Het meldpunt ontvangt zorgmeldingen van de politie, zorgprofessionals en inwoners. De meldingen gaan over zorgwekkende situaties waarbij mogelijk inzet van zorg nodig is. 

Het meldpunt werkt samen met hulpverlenende organisaties en met de gemeente. Medewerkers van het meldpunt combineren informatie die al aanwezig is over de persoon waarover zorgen zijn. Op deze manier proberen wij passende hulp te organiseren. De hulp die kan worden aangeboden is bijvoorbeeld maatschappelijk werk, hulp via de gemeente, bemoeizorg en dergelijke. 

Melding Wet verplicht ggz

In sommige situaties lijkt vrijwillige hulpverlening niet voldoende te zijn. Dan kan op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) verplichte zorg worden aangevraagd. Het meldpunt ontvangt meldingen van zorgprofessionals en inwoners met de vraag om te onderzoeken of verplichte zorg vanuit de ggz nodig is. Dit is een wettelijke taak uit de wet verplichte ggz, die we voor de gemeenten uitvoeren. 

Melden

Hier vindt u het meldformulier voor een zorgmelding en voor de wvggz.