Skip to main content

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal? Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland.

Nadat u het meldformulier heeft ingevuld, neemt een medewerker van het meldpunt contact met u op. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. Spoed? Bel 112.

Hoe helpt het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland?

Het meldpunt werkt samen met hulpverlenende instanties en met de gemeente. Medewerkers van het meldpunt combineren informatie die al aanwezig is over de persoon waar u zich zorgen over maakt. Op die manier zorgen ze dat hij of zij de juiste hulp krijgt.

Zowel inwoners als professionals kunnen melding doen bij het meldpunt. Het meldpunt werkt voor de dertien Zeeuwse gemeenten.

Ook voor advies kunt u terecht bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland. In dat geval belt u met 0118-420411, of mailt u naar meldpuntzorgwekkendgedrag@veiligheidshuiszeeland.nl.

Als vrijwillige zorg niet helpt

In sommige situaties lijkt vrijwillige hulpverlening niet voldoende te zijn. Dan kan op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) iemand gedwongen worden zorg te aanvaarden. Het meldpunt ontvangt meldingen in het kader van de Wvggz. Het meldpunt onderzoekt de situatie en kan een aanvraag indienen bij de officier van justitie. Uiteindelijk kan de rechter dan een zorgmachtiging afgeven.

Denkt u dat iemand uit uw omgeving verplichte zorg nodig heeft? Doe dan een melding Wvggz via het meldformulier.