Skip to main content

Aanmelden

Cliënten die mogelijk in aanmerking komen voor de Levensloopaanpak, kunnen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland aangemeld worden. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland heeft, als centrale plek waar de verschillende netwerkpartners samenkomen, een essentiële rol binnen de Levensloopaanpak. De procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland organiseert en coördineert de inclusietafel c.q. het triage-overleg met de kernpartners om aanmeldingen te toetsen.

Wie komt in aanmerking voor de Levensloopaanpak?

  • Personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.
  • Er is sprake van gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving of een aantoonbaar hoog risico op dit gedrag.
  • Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-) problematiek die onvoldoende in bestaande zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt.
  • Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant.
  • Er is of was sprake van een rechterlijke machtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving.
  • Er is een risico dat er zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, passende ondersteuning of huisvesting een grotere kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat onlosmakelijk verband houdt met de psychische aandoening, de (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren en slechts met dwang te beheersen valt.

U kunt een casus aanmelden voor de Levensloopaanpak via het portaal van het systeem PGAx: