Aanmelden

Bent u slachtoffer van mensenhandel of denkt u dat iemand slachtoffer is van mensenhandel? U kunt een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel aanmelden bij de zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel.

Voordat uw een aanmelding doet, kunt u bij signalen of vermoedens van mensenhandel een stappenplan doorlopen. Dit stappenplan helpt u bij het onderzoeken van vermoedens en het afwegen van uw handelingsmogelijkheden.

Download hier het stappenplan

U kunt een aanmelding doen door het onderstaande aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Vraag – indien van toepassing – ook expliciet toestemming aan het slachtoffer.

Download hier het aanmeldformulier zorgcoördinatie slachtoffer mensenhandel

Graag het aanmeldformulier als aparte bijlage per e-mail retourneren aan de zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel. Het e-mailadres is zorgcoordinatiemensenhandel@veiligheidshuiszeeland.nl.