Skip to main content

Aanmelden

Sommige meldingen zijn enorm complex en kunnen niet door slechts één partner worden behandeld. Er is dan sprake van:

  • meerdere problemen op verschillende vlakken;
  • meer partners die nodig zijn om tot een effectieve aanpak te komen;
  • veel impact op het gezin en de omgeving.

Los van genoemde criteria komt een casus ook voor integrale procescoördinatie in aanmerking als er sprake is van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Overweegt u om een casus aan te melden, dan heeft het de voorkeur om voorafgaand aan de aanmelding telefonisch te overleggen met één van de procesregisseurs.

LET OP: Indien er meerdere personen uit een casus aangemeld dienen te worden, graag apart aanmelden (kinderen uitgesloten).

De professional kan een casus aanmelden voor IPC of een afstemmingsoverleg via het portaal van het systeem PGAx:

Download hier de folder :