Skip to main content

Over ons

Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland coördineert complexe casussen op het gebied van straf, zorg en bestuur. Als onafhankelijke organisatie brengen we verschillende partijen bij elkaar op neutraal terrein, leggen we verbindingen, maken we afspraken en houden we de regie.

Zo zorgen we ervoor dat we zaken snel en adequaat kunnen oppakken. Tegelijkertijd voorkomen we dat organisaties langs elkaar heen werken en niet op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid. Op deze manier bestrijden we ernstige overlast en criminaliteit, verbeteren we persoonlijke situaties en zorgen we er samen voor dat Zeeland veiliger wordt.

Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland stelt zich tot doel:

  • Crimineel en overlastgevend gedrag en zwaardere geïndiceerde zorg voorkomen.
  • Herhaling en escalatie van strafbare feiten terugdringen.
  • Een fysiek knooppunt van preventie, repressie en (na)zorg te zijn.
  • De effectiviteit van justitiële, zorg- en welzijnsorganisaties verhogen.

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Bij Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland werken we in een team met professionals die expert zijn op het gebied van regie en coördinatie. Deze regisseurs brengen sinds 2009 professionals uit de zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden van de ketenpartners over te nemen, dragen wij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland bewaakt de uitvoering van de afspraken en neemt initiatief als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

Bestuur 

Ons bestuur heeft minimaal drie leden, die jaarlijks minimaal drie keer bij elkaar komen. De dagelijkse leiding van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur de heer B. Vanassche.

Huidige bestuurssamenstelling

  • De heer Van den Tillaar, voorzitter (burgemeester gemeente Vlissingen) 
  • Mevrouw Vermue, penningmeester (burgemeester gemeente Sluis) 
  • Mevrouw Evertz (wethouder gemeente Kapelle) 
  • De heer Ruissen (wethouder gemeente Hulst)
  • Mevrouw Treurniet (wethouder gemeente Middelburg)