Skip to main content

Contact

Heeft u vragen over mensenhandel? Neem dan contact op met de zorgcoördinator mensenhandel door een e-mail te sturen naar zorgcoordinatiemensenhandel@veiligheidshuiszeeland.nl.

Bent u slachtoffer van mensenhandel of denkt u dat iemand slachtoffer is van mensenhandel? U kunt ook contact opnemen met onderstaande organisaties.

Politie

112 bij spoed of een verdachte situatie.

0900-8844 voor niet spoedeisende vragen of problemen. Vraag naar de afdeling AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel) in uw regio.

Meld Misdaad Anoniem

U kunt contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem als u niet met uw verhaal naar de politie durft.

CoMensha

U kunt contact opnemen met CoMensha. CoMensha is het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Deze landelijk werkende organisatie behartigt de belangen van slachtoffers.