Skip to main content

Melding signalen radicalisering

Wat gebeurt er met uw melding

De procesregisseur van het Zorg –en Veiligheidshuis Zeeland ontvangt de melding in de mailbox. De procesregisseur draagt er zorg voor dat de melding bij de adviseur Veiligheid van de betreffende gemeente terecht komt. De Adviseur Veiligheid zal naar aanleiding van de melding contact met u opnemen om de melding nader te bespreken en af te stemmen hoe e.e.a. verder wordt opgepakt indien dit nodig blijkt te zijn.

Maak een melding via onderstaand e-mailadres:

meldsignalenradicalisering@veiligheidshuiszeeland.nl