Privacy

Als Informatieknooppunt is het belangrijk dat we gegevens met onze partners kunnen delen. Om tot een geroutineerde aanpak van casussen te komen, is het noodzakelijk om over de juiste informatie te beschikken. Hierbij moeten we ons aan de geldende wet- en regelgeving houden en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Een goed privacybeleid werkt alleen als alle medewerkers en partners zich hieraan houden. Zij moeten op de hoogte zijn van het belang van goede bescherming van persoonsgegevens en duidelijke instructies krijgen om juist te handelen. We hebben al veel zaken geborgd, maar er blijft altijd ruimte voor verbetering. Het Zorg- en Veiligheidshuis  participeert in de Leertuin Gegevensdeling en organiseert trainingen rondom dit thema.