Skip to main content

Melding Wvggz

Melding Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Bij het Advies en Meldpunt Verward Gedrag kunt u een melding Wvggz doen. U kunt het Advies en Meldpunt Verward Gedrag ook bellen. U kunt dan uw zorgen bespreken met ons. We kunnen dan met u meedenken en adviseren. Meer informatie over het Advies en Meldpunt Verward Gedrag vindt u hier.

U kunt een melding Wvggz doen als vrijwillige zorg niet mogelijk lijkt te zijn, er sprake is van een zeer ernstig zorgelijke situatie en er zorg nodig lijkt vanuit de ggz. 

Als we een melding Wvggz ontvangen beoordelen we deze en kunnen we een verkennend onderzoek uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen we het openbaar ministerie vragen een zorgmachtiging voor te bereiden. De officier van Justitie kan dan bij de rechter een zorgmachtiging aanvragen. Met een zorgmachtiging kan verplichte zorg worden geboden.

Voor meer informatie over de Wvggz kunt u dit animatiefilmpje bekijken:

U kunt een casus aanmelden voor de Levensloopaanpak via het portaal van het systeem PGAx: