Nazorg ex-gedetineerden

Nazorg (ex) -gedetineerden De coördinatie Nazorg (ex)-gedetineerden Zeeland is, buiten het justitiële kader, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Zeeuwse gemeenten. Sinds 2010 wordt, vanuit het regionaal coördinatiepunt Nazorg/Expertisecentrum (gesitueerd in het Veiligheidshuis Zeeland), de Nazorg vormgegeven.

Het doel van de Nazorg is de terugkeer van Zeeuwse burgers uit Penitentiaire Inrichtingen (PI's) in goede banen te leiden. Alle interventies hebben uiteindelijk tot doel om integratie in de lokale samenleving te bevorderen en een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan te bewerkstelligen. In de penitentiaire inrichtingen (PI's) werken casemanagers. Casemanagers en Gemeentelijke Nazorg coördinatoren zijn de sleutelfiguren in het organiseren van de re-integratie en nazorg voor (ex-) gedetineerden.

Het betreft hier vooral coördinatie van zorg op de vijf leefgebieden:

  • 1. een geldig identiteitsbewijs;
  • 2. onderdak direct na ontslag uit detentie;
  • 3. inkomen uit werk of een (tijdelijke-) uitkering;
  • 4. inzicht in schulden;
  • 5. vaststellen van zorgbehoeften.

Een goede re-integratie van (ex-) gedetineerde burgers is een van de middelen in het streven recidive (terugvallen in criminaliteit) terug te dringen.